Chương trình đào tạo liên tục Bộ môn PT Tạo hình – Thẩm mỹ, Đại học Y Dược Tp. HCM

Kính gửi: Quý đồng nghiệp

V/v: Tổ chức chương trình đào tạo liên tục Y Khoa chuyên ngành phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ

Nhằm cập nhật và nâng cao kiến thức cho các bác sĩ chuyên khoa, Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ tổ chức giảng dạy chương trình đào tạo liên tục Y Khoa liên tục chuyên đề “Cập nhật kiến thức về phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ vùng ngực”

Thời gian dự kiến: 13h00-17h00 ngày 28/09/2019

Địa điểm: Giảng đường 4C, tòa nhà 15 tầng, Đại học Y Dược TP. HCM

Phí tham dự/học viên: 300.000 đ/ Học viên