Chiêu sinh chương trình đào tạo: THỰC HÀNH CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH CHUYÊN KHOA TẠO HÌNH – THẨM MỸ

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thông báo chiêu sinh chương trình đào tạo:
THỰC HÀNH CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH CHUYÊN KHOA TẠO HÌNH – THẨM MỸ

Thông báo chiêu sinh lớp KỸ THUẬT THAY XỐP PHỦ VẾT THƯƠNG CỦA LIỆU PHÁP ÁP LỰC ÂM – KHÓA 2

Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội – Đại học Y Dược TPHCM thông báo chiêu sinh lớp KỸ THUẬT THAY XỐP PHỦ VẾT THƯƠNG CỦA LIỆU PHÁP ÁP LỰC ÂM – KHÓA 2

Thông báo chiêu sinh lớp KỸ THUẬT HÚT ÁP LỰC ÂM TRONG ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG – KHÓA 02

Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội – Đại học Y Dược TPHCM thông báo chiêu sinh lớp KỸ THUẬT HÚT ÁP LỰC ÂM TRONG ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG – KHÓA 02

THÔNG BÁO SỐ 3 Về việc tổ chức Hội nghị khoa học của Liên chi Hội Điều trị vết thương TP. HCM lần thứ 7

Liên chi hội Điều trị vết thương TP. HCM trân trọng thông báo đến Quý hội viên, và đồng nghiệp thông báo số về hội nghị thường niên lần thứ 7, năm 2022