Lịch khám chuyên khoa Tạo hình Thẩm mỹ

Lịch khám trong tuần

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng

06h30 – 11h30

ThS. BSCK I. Nguyễn Mạnh Đôn PGS. TS. BS. Nguyễn Anh Tuấn BSCK II. Vũ Hữu Thịnh PGS. TS. BS. Nguyễn Anh Tuấn BSCK I. Trần Ngọc Lĩnh BSCK I. Trần Ngọc Lĩnh Nghỉ
Chiều

13h – 16h30

BSCK II. Vũ Hữu Thịnh BSCK I. Nguyễn Thái Thùy Dương TS. BS. Nguyễn Văn Phùng BSCK II. Hồ Xuân Dũng BSCK I. Nguyễn Thái Thùy Dương Nghỉ Nghỉ

Lịch khám theo bác sỹ