Lịch khám chuyên khoa Tạo hình Thẩm mỹ

Lịch khám trong tuần

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng

06h30 – 11h30

BSCK I. Trần Ngọc Lĩnh PGS. TS. BS. Nguyễn Anh Tuấn BSCK II. Vũ Hữu Thịnh ThS. BS. Nguyễn Mạnh Đôn BSCK II. Vũ Hữu Thịnh BSCK I. Nguyễn Thái Thùy Dương Nghỉ
Chiều

13h – 16h30

BSCK I. Trần Ngọc Lĩnh ThS. BS. Nguyễn Mạnh Đôn ThS. BS. Nguyễn Tấn Bảo Ân BSCK II. Hồ Xuân Dũng BSCK I. Trần Ngọc Lĩnh Nghỉ Nghỉ

Lịch khám theo bác sỹ