Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh lớp bồi dưỡng sau đại học Chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình tái tạo và thẩm mỹ, Khóa 02

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng sau đại học Chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình tái tạo và thẩm mỹ, Khóa 02.

Chi tiết thông báo và các biểu mẫu vui lòng xem tại đường dẫn về trang web của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.