PGS. TS. BS. Nguyễn Anh Tuấn

PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn

PGS. TS. BS. Nguyễn Anh Tuấn

Nguyên trưởng khoa


Quá trình đào tạo

1986: Tốt nghiệp Bác sĩ tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

1995: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa 1 tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

1996: Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

2000: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa 2 tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

2005: Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Các chức vụ

Nguyên trưởng Khoa Tạo hình Thẩm mỹ - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyên trưởng Bộ môn Tạo hình Thẩm mỹ - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyên trưởng Trung tâm Điều trị Vết thương - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch Liên chi hội Điều trị Vết thương Thành phố Hồ Chí Minh