BSCK II. Vũ Hữu Thịnh

BSCK II. Vũ Hữu Thịnh

BSCK II. Vũ Hữu Thịnh

Phó trưởng khoa - phụ trách quản lý và điều hành khoa Tạo hình - Thẩm mỹ


Quá trình đào tạo

2002 : Tốt nghiệp Bác sĩ Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch - Thành phố HCM

2007: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên Khoa cấp I tại Đại học Y Dược Tp.HCM

2009: Tốt nghiệp lớp Vi Phẫu thực hành tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Tp.HCM

2011: Hoàn thành chứng chỉ Định hướng Chuyên khoa Tạo hình - Thẩm mỹ tại Đại học Y Dược Tp.HCM

2015: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa cấp II

Chức vụ

Phó trưởng khoa - phụ trách quản lý và điều hành khoa Tạo hình - Thẩm mỹ

Phẫu thuật viên Khoa Tạo hình Thẩm mỹ - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Giảng viên Bộ môn Tạo hình Thẩm mỹ - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy viên Ban chấp hành Liên Chi Hội Tạo hình - Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy viên Ban chấp hành Liên Chi Hội Điều trị vết thương Thành phố Hồ Chí Minh