ThS. ĐD. Trương Thị Tú Anh

DD Tu Anh

ThS. ĐD. Trương Thị Tú Anh


Là một điều dưỡng trẻ, năng động và tâm huyết, tham gia tích cực trong công tác lâm sàng, đào tạo, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tạo hình, thẩm mỹ, điều trị vết thương và các công tác điều dưỡng chung. Với mục tiêu an toàn và hài lòng người bệnh, ThS ĐD. Trương Thị Tú Anh là leader trong ứng dụng thực hành dựa trên chứng cứ nhằm cải tiến chất lượng chăm sóc, phục vụ người bệnh. Đồng thời thực hiện công tác đào tạo điều dưỡng nhằm nâng cao năng lực của mỗi điều dưỡng, từ đó nâng cao hiệu quả làm việc nhóm, cung cấp dịch vụ an toàn và chuyên nghiệp.

Kinh nghiệm công tác tại Khoa TH-TM, BVĐHYD: 11 năm

Phụ trách công tác điều dưỡng_Khoa Tạo hình – Thẩm mỹ, hỗ trợ công tác đào tạo Phòng Điều dưỡng - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, thành viên Ban chấp hành Liên chi Hội Điều Trị Vết thương TPHCM.

Với các BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN

  • 2009: Cử nhân Điều dưỡng
  • 2016: Thạc sĩ Điều dưỡng
  • 2018: Chứng chỉ Quản lý Điều dưỡng

và các công trình NGHIÊN CỨU KHOA HỌC trong nước và quốc tế

  • Tạp chí Y học TPHCM: “Hiệu quả huấn luyện điều dưỡng sử dụng thang đo đánh giá loét do tỳ đè DESIGN-R”
  • Tạp chí MedPharmRes: “The effectiveness of “I PASS the BATON” model in improving nursing handover at a university hospital in Vietnam”

Đề tài cấp cơ sở:

  • Kiến thức, thái độ, thực hành về điều trị và chăm sóc mụn trứng cá của người bệnh
  • Giá trị sử dụng thang đo DESIGN-R trong điều trị loét do tỳ đè.