TS. BS. Nguyễn Văn Phùng

TS. BS. Nguyễn Văn Phùng

TS. BS. Nguyễn Văn Phùng


Quá trình đào tạo

1999: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa Đại học Y Dược Huế

2003: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú Đại học Y Dược Huế

2005: Tốt nghiệp Định hướng chuyên khoa Tạo hình- Thẩm Mỹ, Đại học Y Hà Nội

2008: Bác sĩ Nội trú Đại học Paris VII, Cộng hòa Pháp chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình, Tái tạo và Thẩm mỹ

2019: Bảo vệ thành công luận án tiến sỹ, Học viện quân Y

Chức vụ

Phẫu thuật viên Khoa Tạo hình Thẩm mỹ - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Giảng viên Bộ môn Tạo hình Thẩm mỹ - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh