BSCK II. Hồ Xuân Dũng

BSCK II. Hồ Xuân Dũng

BSCK II. Hồ Xuân Dũng


Quá trình đào tạo

1995: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa Đại học Y khoa Huế

2002: Tốt nghiệp Định hướng chuyên khoa phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ tại Đại học Y khoa Hà Nội

2011: Tôt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I Ngoại tổng quát

2014: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa II Ngoại tổng quát

Chức vụ

Phẫu thuật viên Khoa Tạo hình Thẩm mỹ - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh