Lịch khám chuyên khoa Tạo hình Thẩm mỹ

Lịch khám trong tuần

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng

06h30 – 11h30

BSCK II. Vũ Hữu Thịnh PGS. TS. BS. Nguyễn Anh Tuấn BSCK II. Vũ Hữu Thịnh BSCK II. Nguyễn Mạnh Đôn BSCK I. Nguyễn Thái Thùy Dương BSCK I. Trần Ngọc Lĩnh Nghỉ
Chiều

13h – 16h30

BSCK I. Trần Ngọc Lĩnh BSCK I. Nguyễn Thái Thùy Dương BSCK II. Nguyễn Mạnh Đôn BSCK II. Hồ Xuân Dũng BSCK II. Nguyễn Mạnh Đôn Nghỉ Nghỉ

Lịch khám theo bác sỹ