CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT HÚT ÁP LỰC ÂM TRONG ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG DÀNH CHO BÁC SỸ

Liệu pháp hút áp lực âm (VAC) là một phương pháp bổ trợ được sử dụng ngày càng rộng rãi trong điều trị vết thương. Hiệu quả của VAC đã được chứng minh qua nhiều công trình nghiên cứu trên các tạp chí uy tín cũng như thực tiễn sử dụng trong và ngoài nước.
Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội thuộc Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh lớp Kỹ thuật hút áp lực âm trong điều trị vết thương.
Nội dung chi tiết xin xem thông báo bên dưới,
Screenshot (9)
Screenshot (10)
Screenshot (11)