CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT THAY XỐP PHỦ VẾT THƯƠNG CỦA LIỆU PHÁP ÁP LỰC ÂM DÀNH CHO ĐIỀU DƯỠNG

Liệu pháp hút áp lực âm (VAC) là một phương pháp bổ trợ được sử dụng ngày càng rộng rãi trong điều trị vết thương. Hiệu quả của VAC đã được chứng minh qua nhiều công trình nghiên cứu trên các tạp chí uy tín cũng như thực tiễn sử dụng trong và ngoài nước.
Nhiều bệnh viện trong nước đã áp dụng hiệu quả kỹ thuật này trong điều trị vết thương do đó thay xốp phủ vết thương là một kỹ năng cần thiết đối với điều dưỡng.
Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội thuộc Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh lớp Kỹ thuật thay xốp phủ vết thương của liệu pháp áp lực âm.
Chi tiết xin xem thông báo bên dưới,
Screenshot (12)
Screenshot (13)
Screenshot (14)