BSCK I. Trần Ngọc Lĩnh

BSCK I. Trần Ngọc Lĩnh

BSCK I. Trần Ngọc Lĩnh


Quá trình đào tạo

2003: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

2007: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú và Bác sĩ Chuyên khoa I chuyên ngành chấn thương chỉnh hình tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

2008: Tu nghiệp chuyên ngành phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ, tại Bệnh viện Asan Medical Center, Seoul, Hàn Quốc và Samsung Medical Center- ĐH Sungkyungkwan, Seoul, Hàn Quốc

Chức vụ

Phẫu thuật viên Khoa Tạo hình Thẩm mỹ - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Giảng viên Bộ môn Tạo hình Thẩm mỹ - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Giảng viên phẫu thuật thực nghiệm vi phẫu tạo hình, Trung tâm phẫu thuật thực nghiệm, Đại học Y Dược Tp. HCM.