ThS. BS. Nguyễn Tấn Bảo Ân

270_crop__Bs_An

ThS. BS. Nguyễn Tấn Bảo Ân


Thạc sĩ Bác sĩ chuyên ngành CTCH

Bác sĩ điều trị tại khoa Vi phẫu Tạo hình

GIảng viên Bộ môn Tạo hình - Thẫm mỹ trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Phẫu thuật viên Khoa Tạo hình Thẩm mỹ - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh