BSCK I. Nguyễn Thái Thùy Dương

BS Nguyễn Thái Thùy Dương

BSCK I. Nguyễn Thái Thùy Dương


Quá trình đào tạo

2013: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Viet Nam.

2015: Tu nghiệp tại Honolulu, Hawaii, USA

2015: Tu nghiệp tại Seoul, Korea

2019: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa cấp 1 chuyên ngành Da liễu

Chức vụ

Phẫu thuật viên Khoa Tạo hình Thẩm mỹ - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh