BSCK II. Nguyễn Mạnh Đôn

ThS. BSCK I. Nguyễn Mạnh Đôn

ThS. BSCK II. Nguyễn Mạnh Đôn


Quá trình đào tạo

1992: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

1997: Tốt nghiệp Thạc Sĩ Y học tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

2009: Văn bằng đại học Phẫu thuật Tạo hình vùng mặt, Đại học Lyon 1, Cộng hòa Pháp

2011: Tôt nghiệp Chuyên khoa Tạo hình Thẩm mỹ Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

2014: Chứng nhận hoàn thành khóa học Phẫu thuật Tạo hình tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc

2023: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa II chuyên ngành Phẫu thuật Tạo hình Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Chức vụ

Phẫu thuật viên Khoa Tạo hình Thẩm mỹ - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Giảng viên Bộ môn Tạo hình Thẩm mỹ - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy viên Ban chấp hành Liên Chi Hội Điều trị vết thương Thành phố Hồ Chí Minh