BSCK I. Đường Hùng Mạnh

BSCK I. Đường Hùng Mạnh

BSCK I. Đường Hùng Mạnh


Quá trình đào tạo

2014: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

2018: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I ngành Ung thư, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

2018: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú ngành Ung thư, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Các chức vụ

Phẫu thuật viên Khoa Tạo hình Thẩm mỹ - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh