BSCK I. Ngô Quang Chương

Ngo quang chuong

BSCK I. Ngô Quang Chương


Quá trình đào tạo

2013: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

2017: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I ngành Ngoại tổng quát, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

2017: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú ngành Ngoại tổng quát, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

2018: Tốt nghiệp lớp định hướng chuyên khoa Tạo hình Thẩm mỹ, Đại học Y Dược TP. HCM

7 - 8/2019: Học tập tại khoa Phẫu thuật Tạo hình - BV. Asan, Hàn Quốc

Các chức vụ

Phẫu thuật viên Khoa Tạo hình Thẩm mỹ - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh